• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

CFIZIO.RO

Pentru a se constitui colegiile teritoriale ale fiecare județ/teritoriu enumerat în tabelul atașat, este necesară înscrierea pe listele electorale (de votanți) a minimum 41 de fizioterapeuți.

Orice persoană care deține unul din titlurile oficiale prevăzute de art. 11.din legea 229/2016, are dreptul să se înscrie pe listele electorale/de votanți. Înscrierea NU ESTE condiționată de apartenența la o asociație profesională sau de posesia Autorizației de liberă practică.

Fizioterapeuții se înscriu pe lista electorală (de votanți) pentru Colegiul teritorial din județul în care este angajat cu contract de muncă sau, dacă nu este angajat, în al cărui județ are domiciliul stabil. De exemplu:
- o persoană care este angajată a unei instituții cu sediul în județul Sibiu și are domiciliul stabil în județul Covasna, se înscrie pe lista electorală (de votanți) a Colegiului teritorial Sibiu-Mureș, unde și votează;
- o persoană care este student la master la o universitate din județul Argeș, nu este angajată și are domiciliul stabil în județul Vrancea, se înscrie pe lista electorală (de votanți) a Colegiului teritorial Galați-Vrancea, unde și votează

Data limită pentru înscrierea fizioterapeuților pe listele electorale (de votanți) este 5 noiembrie 2017 orele 16.00.

Înscrierea fizioterapeuților pe listele electorale (de votanți) se poate realiza în 2 moduri:
- pe mail, la adresa de mail menționată în tabel: documentele se trimit SCANATE, urmând ca în ziua votării să prezinte și originalele, pentru a fi verificată conformitatea lor;
- personal, la sediul Comisiei electorale teritoriale de care aparțin: documentele sunt depuse în copie, fiind necesare și originalele pentru a verifica conformitatea lor.

Documentele necesare: diploma de licență, CI și certificatul de căsătorie (unde este cazul).

Persoanele care au locul de muncă în alt județ decât cel în care au domiciliul stabil, vor da o declarație din care să reiasă sediul instituției angajatoare, ocupația și numărul/data încheierii contractului de muncă.


REGULAMENT ELECTORAL

PENTRU CONSTITUIREA LEGALĂ A PRIMELOR ORGANE DE CONDUCERE

ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA

 

CALENDAR

ALEGERI  ORGANE DE CONDUCERE ALE CONSILIILOR TERITORIALE

ȘI A REPREZENTANȚILOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ NAȚIONALĂ


Dragi colegi,

Revenim cu regulamentul electoral adoptat ieri de Comisia Națională a Colegiului Fizioterapeuților și cu două dintre anexe, care cuprind calendarul electoral și lista sediilor comisiilor electorale (sunt specificate și colegiile care se vor constitui).

Menționăm că forma acestora nu este finală, urmează să fie finalizate și adoptate în ședința de joi 5 octombrie 2017, ora 11.00. Dacă sesizați neconcordanțe între datele prevăzute în regulament și în calendarul electoral, vă rugăm să le menționați la adresa de mail secretariat@rofizioterapie.ro.

Dacă există persoane care vor să se implice în organizarea unui colegiu teritorial, arondat în acest moment altui județ, și care știu că în acel județ există minim 41 de fizioterapeuți (kineto, prof. CFM, fiziokineto sau BFKT cu studii superioare), mai au o șansă până marți 3 octombrie 2017, ora 16.00, când ar trebui să primim numele membrilor comisiei electorale teritoriale și sediul unde ăși vor desfășura activitatea, pe adresa secretariat@rofizioterapie.ro.


Urmare a numeroaselor solicitări ale Federaţiei Române a Asociaţiilor de Fizioterapie adresate Guvernului României, Preşedinţiei şi Ministerului Sănătăţii,de a urgenta procedura necesară constituirii Colegiului Fizioterapeuţilor din România, a venit răspunsul mult aşteptat.

Ministerul Sănătăţii a cerut vineri 4 august 2017 nominalizarea celor 5 reprezentanţi care vor face parte din Comisia Naţională a Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Avem încredere că procesul de constituire a Colegiului nu va mai dura foarte mult.

Vă vom ţine la curent cu următoarele demersuri şi rezultatele obţinute.


Luni 31 iulie 2017, Direcția Generală Învățământ Universitar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale a organizat o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor de învățământ superior care organizează programe de studii universitare de licență de Kinetoterapie și motricitate specială și Balneofiziokinetoterapie și și recuperare.

Subiectul dezbaterii a fost clarificarea aspectelor privind întocmirea normelor metodologice de aplicare a legii 229/2016 și obținerea unui acordul mutual referitor la schimbarea domeniului de studii, adoptarea unui singur titlu profesional și a unei programe unitare, aliniată cerințelor europene.

Adoptarea unei astfel de curricule va oferi beneficii atât viitorilor absolvenți, care vor avea competențele necesare furnizării serviciilor de înaltă calitate, cât și pacienților, prin asigurarea securității acestora.

Așteptăm cu interes decizia instituțiilor de învățământ superior care organizează programe de studii universitare de licență de Kinetoterapie și motricitate specială și Balneofiziokinetoterapie și și recuperare.